#ថៃSME

Articles by Tag ថៃSME

ថៃសម្រេចអនុម័តថវិកាជាង ៣ពាន់លានដុល្លារ ជួយដល់វិស័យសហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
គណៈរដ្ឋមន្រ្តីថៃ បានសម្រេចអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិជាង ៣,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយដល់ វិស័យសហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពី ការចុះទន់ខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកល ហើយលើសពីនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ក៏មានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលបន្តកម្ចីជាមួយធនាគារផងដែរ។ នេះបើយោងតាម សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ។