#តំបន់អាស៊ាន+៣

Articles by Tag តំបន់អាស៊ាន+៣

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ានបូក៣ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នឹងនៅតែមានកម្រិតទាប ទោះចិនបើកប្រទេសឡើងវិញក៏ដោយ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់ចិននឹងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញ ដល់ការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន+៣ ដែលរួមមាន ចិនខ្លួនឯង ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង ខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះនៅមួយរយៈចុងក្រោយបានធ្លាក់ចុះ ដោយសារភាពទន់ខ្សោយនៃប្រទេសធំៗទាំងបីក្នុងតំបន់នេះ។