#ឧកញ៉ា លឹ​ម ហេង

Articles by Tag ឧកញ៉ា លឹ​ម ហេង

វិស័យឯកជនស្នើរដ្ឋឲ្យបន្ធូរបន្ថយការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស ដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួច

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
អ្នកជំនាញ និងអ្នកជំនួញរកស៊ីក្នុងវិស័យឯកជន ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្របសម្រួល និងបន្ធូរបន្ថយវិធានការចត្តាឡីស័ក និង ការបង់ប្រាក់តម្កល់ចំពោះវិនិយោគិនបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួច ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា។ ខណៈបច្ចុប្បន្ន ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពិភាក្សា និងសិក្សាលើលទ្ធភាពជុំវិញសំណើនេះ។ អ្នកជំនួញមានជំនឿចិត្តថា ប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកភាពតាមសំណើនេះ ឬមានវិធានការល្អប្រសើរជាងនេះ វានឹងធ្វើឲ្យឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ និងទាក់ទាញជាងមុន។