#វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់

Articles by Tag វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់

វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដូសទី៣ មានប្រសិទ្ធភាព ៩៤% ប្រឆាំងមេរោគ អូមីក្រុង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រោយពីការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ នៃវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ ផ្តល់នូវការការពារមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងមេរោគអូមីក្រុង ពេលនេះក្រុមហ៊ុន ស៊ីណូវ៉ាក់បានធ្វើការពិសោធ ការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់លើកទី ៣ នៃវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន ដោយលទ្ធផលពីក្រុមហ៊ុននេះ បានបង្ហាញថា ការចាក់ដូសទី៣ គឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព ប្រឆាំងនឹងមេរោគអូមីក្រុងបាន រហូតដល់ទៅ ៩៤%។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Nikkei Asia។