#វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ

Articles by Tag វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ

ក្រុមអាជីវករថា ចរន្តទិញលក់ដែក និងគ្រឿងសំណង់នៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ បើទោះបីសេដ្ឋកិច្ចហាក់ល្អប្រសើរជាងមុនក្តី

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ចរន្តទិញលក់ដែកនិងគ្រឿងសំណង់នៅកម្ពុជាមិនទាន់បានបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ បើទោះបីសេដ្ឋកិច្ច និងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក៏ដោយ។ ការនៅទ្រឹងនៃការទិញលក់នេះ ត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ដេប៉ូលក់គ្រឿងសំណង់ សន្និដ្ឋានថា អាចបណ្តាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋបន្តជួបបញ្ហារឿងប្រាក់ចំណូល ឬអាចមកពីការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យមានការថយចុះ។