#វិស័យដឹកជញ្ជូន

Articles by Tag វិស័យដឹកជញ្ជូន

ការធ្លាក់ចុះអំណាយនៃការទិញ បានទាញទម្លាក់ការដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាក្នុងរង្វង់៣០% នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
វិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា និងនៅលើពិភពលោកនៅតែបន្តរងនូវការគំរាមកំហែងពីវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយ និងជម្លោះពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាយសេដ្ឋកិច្ចធំៗ ជាពិសេសរវាងអាមេរិក និងចិនតែម្តង ដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោក។ ជាក់ស្តែង បើតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជា មានការធ្លាក់ចុះចន្លោះពី ២០%ទៅ៣០% ក្រោយអំណាចនៃការបញ្ជាទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះ។