ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

វៀតណាម នឹងប្រែក្លាយកោះភូកុក ឬកោះត្រល់ទៅជា «ទីក្រុងដីកោះដំបូងគេ» ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម មានមហិច្ឆតា នឹងអភិវឌ្ឍទឹកដីកោះភូកុក ឬខ្មែរស្គាល់ថា កោះត្រល់ ឲ្យក្លាយជាជាទីក្រុងដីកោះដំបូងគេមួយរបស់ខ្លួន ដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លា ស្របតាមចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះ អាជ្ញាធរខេត្តគៀន យ៉ាង បានស្នើសុំការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ឲ្យដាក់កោះភូកុក ឬកោះត្រល់ជាទីក្រុងមួយ ក្នុងចំណោមកោះជាង៤០របស់វៀតណាម។ ក្រោយពេលដែលមានការអនុម័ត នោះកោះត្រល់នឹងមានឱកាស បង្កើតសមិទ្ធិផលសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។