ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

រដ្ឋសភាជាតិវៀតណាម សម្រេចអនុម័ត គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានយក្ស ១៦ពាន់លានដុល្លារ ឡុង ថាញ់

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
សមាជិករដ្ឋសភាជាតិវៀតណាម ៩០ភាគរយ បានសម្រេចអនុម័តលើ សេចក្តីសម្រេចលើ របាយការណ៍លទ្ធភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ អាកាសយានដ្ឋាន ឡុង ថាញ់ ដំណាក់កាលទី ១ ដែលមានទំហំជិត ៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលពីមុន រដ្ឋសភាជាតិវៀតណាម បានបង្ហាញពីកង្វល់ចំពោះបញ្ហាប្រភពថវិកា ថាតើ បានលុយមកពីណា សម្រាប់អភិវឌ្ឍគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំសម្បើមមួយនេះ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវៀតណាម។