ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

ធនាគារពិភពលោកបន្ទាបការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឆ្នាំ២០២១កាន់តែទាបជាងឆ្នាំ២០២០

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
គេនៅចាំបានថា កាលពីឆ្នាំ២០២០ ស្របពេលដែលប្រទេសភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកមានតួលេខកំណើនសេដ្ឋកិច្ច«ដក»នោះ បែរជាវៀតណាមក្លាយជាតួឯកប្រចាំតំបន់ ដោយនៅតែរក្សាបានកំណើនរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ២,៩%។ ប៉ុន្ដែ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១នេះវិញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព្យាករចុងក្រោយថ្មីនេះថា នឹងមានកំណើនត្រឹមតែប្រមាណ ២% ទៅ២,៥% ប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺជាអត្រាកំណើនទាបជាងឆ្នាំ២០២០ទៅទៀត។ តើកត្តាចម្បងៗអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនយឺតដល់ថ្នាក់នេះ?