#ពលករជំនាញ

Articles by Tag ពលករជំនាញ

ជប៉ុនសម្លឹងអាស៊ីអគ្នេយ៍ និងឥណ្ឌាជាប្រភពសម្រាប់បំពេញតម្រូវការពលករជំនាញ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ជប៉ុនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាខ្វះពលករជំនាញ សម្រាប់បម្រើខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបានសម្លឹងឃើញអាស៊ីអគ្នេយ៍ និងឥណ្ឌាជាប្រភពធនធានមនុស្សជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដ៏ចម្បង។ ការកំណត់គោលដៅបែបនេះ ធ្វើឡើងក្រោយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីមួយនេះ គ្រោងដាក់ផែនការជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគបរទេស ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ៦៥៤ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ២០៣០ ខាងមុខ។