#មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអះអាងថា សមាជិករបស់ខ្លួនប្តេជ្ញាមិនដំឡើងអត្រាការប្រាក់កម្ចីឡើយ ទោះបីរងត្រូវសម្ពាធចំណាយក្ដី

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមួយចំនួននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បាននាំគ្នាដំឡើងអត្រាការប្រាក់បញ្ញើដើម្បីកៀរគរប្រភពទុនក្នុងស្រុក និងជំរុញកំណើនការផ្ញើប្រាក់សន្សំក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។ ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បញ្ញើនេះ ធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់បស់ខ្លួន ដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអតិផរណា ដែលជំរុញឲ្យប្រភពទុនហិរញ្ញវត្ថុពីក្រៅប្រទេសមានតម្លៃកើនឡើង។