#បិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ

Articles by Tag បិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ

ការផ្គត់ផ្គង់បន្លែ ត្រីសាច់ កំពុងប្រឈមបញ្ហា​ដឹកជញ្ជូន ក្រោយមានវិធានការបិទខ្ទប់

ដោយ​ ហំ ផានិត
ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់វិធានការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ផ្សារធំៗមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែត្រូវបានរកឃើញថា មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងផ្សារទាំងនោះ។ ប្រការនេះ បានធ្វើឲ្យ​សាធារណជន បានចាប់ផ្តើមព្រួយបារម្ភពីការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ នៅអំឡុងពេលមាន​ការបិទខ្ទប់នេះ។