#វិនិយោគអចលនទ្រព្យ

Articles by Tag វិនិយោគអចលនទ្រព្យ

វិធីសាស្រ្ត​៤​យ៉ាង» ដើម្បី​ទប់ទល់​និង​ចាប់​យក​ឱកាស​ ពេល​ដែល​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​មាន​វិបត្តិ

ដោយ​ ង៉ែត ជូ
ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ជា​ទីផ្សារ​លិច​-អណ្តែត។ អណ្តែត​បួន​ដប់​ឆ្នាំ លិច​បី​បួន​ឆ្នាំ បើ​អ៊ីចឹងទេ តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ទើប​អាច​រស់បាន​ក្នុង​ដំណាក់កាល​លិច​លង់? មាន​វិធីសាស្រ្ត ៤​យ៉ាង ដើម្បី​អាច​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ឆ្លង​ផុត​ពី​វិបត្តិ​នេះ និង​អាច​ចាប់​យក​ឱកាស​បាន​ទៀត​ផង។