#ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងកូវីដ១៩

Articles by Tag ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងកូវីដ១៩

តើការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនពីសំណាក់ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចទៅរួចទេ?

ដោយ​ ហំ ផានិត
គម្រោងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន ដែលការស្នើសុំពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ អាចមានលទ្ធភាពឈានទៅបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់នោះ ហាក់នៅមានភាពស្រពិចស្រពិល ដោយខាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអះអាងថា អាចធ្វើបានតែចំពោះអតិថិជនដែលដាក់ប្រាក់បញ្ញើរថ្មីប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាវិញបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅឡើយ។