#ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន កាថេ អ៊ីនវេសមិន ត្រាស់

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន កាថេ អ៊ីនវេសមិន ត្រាស់

ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន កាថេ អ៊ីនវេសមិន ត្រាស់(ខេមបូឌា) ម.ក ផ្អែកលើបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំបានបង្កើតអាជីវកម្មបរធនបាលកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងបានបើកទំព័រថ្មីនៃហិរញ្ញវត្ថុបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេន កាថេ អ៊ីនវេសមិន ត្រាស់(ខេមបូឌា) ម.ក(Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc., GCIT) ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបរធនបាលកិច្ចចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការសហការរួមគ្នាពីធនាគារក្នុងស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជា និងនាយកប្រតិបត្តិធនាគារមកពីតៃវ៉ាន់ដែលមានបទពិសោជន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច។