តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

Articles by category តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

និស្សិតចិន កំពុងពេញនិយមបន្តការសិក្សាថ្នាក់ អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីរកការងារបានតំណែងខ្ពស់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កំណើនសាលាពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសចិន កំពុងពង្រីកខ្លួនកាន់តែច្រើន ជាមួយនឹងកំណើនអ្នកនិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកនេះ ក៏មានកាន់តែច្រើនដែរ ដើម្បីជាការបង្កើនក្រេឌីតនៃប្រវត្តិសិក្សារបស់ពួកគេ ដោយរំពឹងថា ទទួលបានការងារក្នុងតំណែងខ្ពស់។ ប៉ុន្ដែ ពួកគេមិនបានគិតពី ភាពពិតជាក់ស្ដែងទេ ដែលថានិយោជិត ជាច្រើនអាចនឹងពេញចិត្តលើបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែង ជាជាងសញ្ញាប័ត្រ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិន CCTV។