ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបន្ដមិនយកពន្ធគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជនរយៈពេល៥ឆ្នាំទៀត

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ទុកគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជន គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ជាពិសេសអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា បានជួបប្រទះនូវបញ្ហារាតត្បាតពីជំងឺកូវីដ១៩ តែម្ដង។ យ៉ាងណាមិញ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជនឲ្យបន្តរួមចំណែកក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានសម្រេច មិនយកពន្ធគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជន ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំបន្តទៀត ពោលចាប់ពីឆ្នាំ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ២០២៨។