ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

ពលរដ្ឋសាទរ នឹងការដកហូតសិទ្ធិប្រមូលសំរាម ពីក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រី និងសង្ឃឹមថា ក្រុមហ៊ុនថ្មីមានសមត្ថភាព និងទំនួលខុសត្រូវជាងមុន

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រជាពលរដ្ឋ បានបង្ហាញពី ការគាំទ្រ និងចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានសម្រេចដកហូតសិទ្ធិប្រតិបត្តិការប្រមូលសំរាមពីក្រុមហ៊ុន ស៊ិនទ្រី និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងអាចមានសិទ្ធិធ្វើការដេញថ្លៃ សារជាថ្មីដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិប្រមូលសំរាម។ ទោះយ៉ាងណា ពលរដ្ឋបានទទូចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើយ៉ាងណាជ្រើសរើសឲ្យបានក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាព និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុន និងមិន​បណ្ដោយឲ្យមានការចងមុងដេញថ្លៃនោះឡើយ។