ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

អ្នកជំនាញ៖ កសិករគួរសិក្សាលម្អិតពីលទ្ធភាពមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញគ្រឿងយន្តកសិកម្មប្រើប្រាស់ចៀសវាងមានហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ខន ណារី
ទោះបីជា សព្វថ្ងៃ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្ម កាន់តែកើនឡើង តែកសិករខ្លះនៅតែមិនទាន់មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយនៅឡើយ ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពនៃគ្រឿងចក្រ បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជា លទ្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ ជុំវិញបញ្ហានេះ អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម បានណែនាំឲ្យប្រជាកសិករ ស្វែងយល់ជាមុននូវចំណេះដឹងនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត អត្ថប្រយោជន៍ និងសមត្ថភាពរបស់គ្រឿងយន្ត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅ ពិសេសត្រូវសិក្សាលម្អិតពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនមុននឹងសម្រេចទិញគ្រឿងយន្តកសិកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីចៀសវាងហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។