#អាស៊ាន

Articles by Tag អាស៊ាន

អាស៊ានឯកភាពគ្នាពង្រីកការទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងព្រំដែនតាម QR កូដ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ាន និងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលរបស់តំបន់នេះ បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងលួងប្រាបាង ប្រទេសឡាវ ដោយបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងលើកកម្ពស់ការពង្រីកការទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុ និងការតភ្ជាប់សេវាកម្មឆ្លងព្រំដែនតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត QR កូដ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន។