#ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន សម្រេចបានទំហំជាង ៧ពាន់លានដុល្លារ មានកំណើនជិត២% នៅ៧ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
ដ្បិតស្ថានភាពនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិ ហាក់មិនទាន់បង្ហាញសញ្ញាណវិជ្ជមាននៅឡើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងប្រទេសចិន នៅតែបង្ហាញសញ្ញាណវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ជាក់ស្ដែង នៅរយៈពេល ៧ខែឆ្នាំនេះ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន សម្រេចបានជាង ៧ពាន់លានដុល្លារ មានកំណើនជិត ២% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំមុន។