#ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

Articles by Tag ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ចាត់ទុកព័ត៌មានក្លែងក្លាយ មិនមែនជាបញ្ហា ដាច់ដោយឡែក សម្រាប់កម្ពុជានោះទេ គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំរបស់ពិភពលោកទាំងមូល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា គឺជាកាតាលីករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ តែយ៉ាងណាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះ ក៏អាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមកលើទិដ្ឋភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងសន្តិសុខផងដែរ ប្រសិនបើប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រងវាឱ្យបានល្អ។