#អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

Articles by Tag អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យ IMF ដំឡើងការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ី?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) នៅថ្ងៃទី០២ ឧសភា បានបញ្ចេញនូវរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួន ដោយបានដំឡើងការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមកដល់អត្រា ៤,៦% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣នេះ បន្ទាប់ពីមើលឃើញពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមហាយក្សចិនដែលជាបងធំសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងជាសេដ្ឋកិច្ចធំទី២ នៅលើពិភពលោក។