#វិស័យស្រូវ-អង្ករ

Articles by Tag វិស័យស្រូវ-អង្ករ

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះនឹងជំរុញឱ្យតម្រូវការនាំចូលអង្ករ និងតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងបន្តហក់ឡើងនៅឆ្នាំ២០២៤?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បញ្ហាជម្លោះនយោបាយ និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានជំរុញឱ្យតម្រូវការអង្ករ និងតម្លៃអង្ករហក់ឡើងខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ហើយនិន្នាការនេះនឹងបន្តកើតឡើងនៅឆ្នាំ២០២៤ នេះទៀតនៅទីផ្សារជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករមួយចំនួនរបស់វៀតណាម នៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងចំពោះការទទួលយកការបញ្ជាទិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យតម្លៃអង្ករប្រែប្រួលហួសការរំពឹងទុកនាពេលអនាគត។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន។