#វិស័យសុខាភិបាល

Articles by Tag វិស័យសុខាភិបាល

ឧកញ៉ា ហៃ លីអ៊ាង រៀបចំពានរង្វាន់គីណាល់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រនៅកម្ពុជា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ដើម្បីរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាល ជាពិសេសលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ លោកឧកញ៉ាឱសថបណ្ឌិត ហៃ លីអ៊ាង ប្រធានអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនខនហ្វីរេល បានរៀបចំពានរង្វាន់គីណាល់លើកទី១១ ក្រោយខកខានអស់រយៈពេល៣ឆ្នាំ ដោយសារាករឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្ររូបនេះរំពឹងថា តាមរយៈកម្មវិធីរង្វាន់គីណាល់ ដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទពាក់នឹងបញ្ហាជំងឺស្ត្រេសនៅឆ្នាំនេះ វានឹងរួមចំណែកជួយធ្វើឱ្យវិស័យសុខាភិបាល ជាពិសេសលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត។