#វិស័យសំណង់

Articles by Tag វិស័យសំណង់

ទុន​វិនិយោគ​វិស័យ​សំណង់​កើន​បញ្ច្រាស​ទិស​គ្នា​នឹងធនាគារពិភពលោកដែល​ប្រាប់​ឲ្យ​ប្រយ័ត្ន​ពីហានិភ័យ?

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
ទុនវិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់ និង​អចលនទ្រព្យ បាន​កើន​ឡើង បញ្ច្រាស​ទិស​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​របាយការណ៍​ធនាគារ​ពិភពលោក ដែល​បាន​លើក​ឡើង​ថា វិស័យ​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា កំពុង​ឆ្ពោះ​ទៅរក​ស្ថានភាព​ប៉ោង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើងៗ ហើយ​អាច​នឹង​ងាយ​​ផ្ទុះ​ដូច​ប៉េតប៉ោង នៅថ្ងៃ​ណា​មួយ​ជាក់​ជា​មិន​ខាន​ឡើយ។