ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

សហគ្រិនខ្មែរ​និង​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី​ចាប់​ផ្តើម​ផ្តល់​មូលនិធិ​ថ្មី​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សុវត្ថិភាព​កសិម្ហូប​អាហារ​និង​ស្តង់ដារ​គុណភាព

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះបានដាក់ចេញនូវភាពជាដៃគូថ្មីមួយ ដើម្បីផ្តល់ ជំនួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពអាហារ និងគុណភាព ក្នុងវិស័យកសិម្ហូបអាហារ ។