ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺគ្រោងនាំចេញទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយ ប៉ុន្ដែការផលិតកំពុងខ្វះខាត

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ទីផ្សារស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងស្រុក និងទីផ្សារអន្តរជាតិកំពុងមានតម្រូវការកើនខ្ពស់ ខណៈដែលថ្មីៗនេះ ផលិតផលម៉ាសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រមួយនេះ ក៏គ្រោងនឹងធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្ដែ បើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាគមស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ ការផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ អាចផលិតបានក្នុងបរិមាណប្រមាណ ១០០តោនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ខណៈតម្រូវការទីផ្សារមានប្រមាណជាង ១៥០តោន ឯណោះ។