ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

តើមានកត្តាអ្វីទាញទម្លាក់ការនាំចេញម្រេចកម្ពុជាឱ្យធ្លាក់ចុះជាង៣០% នៅ១១ខែឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
វិបត្តិសកល ដែលកំពុងបន្តកើតមាននាពេលនេះ បានទាញទម្លាក់បរិមាណនាំចេញកសិផលមួយចំនួនរបស់កម្ពុជា រួមទាំងម្រេចទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ជាក់ស្តែងនៅ១១ខែឆ្នាំនេះ ការនាំចេញម្រេចរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ សម្រចបានជិត៦ពាន់តោន ធ្លាក់ចុះជាង៣០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២២។ ប្រធានសហព័ន្ធម្រេច និងគ្រឿងទេសកម្ពុជា បានអះអាងថា ការធ្លាក់ចុះបរិមាណនាំចេញម្រេចនេះ គឺដោយសារកសិករមួយចំនួនធំកាត់បន្ថយបរិមាណលក់ម្រេច ដោយសារតម្លៃទាបពេក ដោយស្តុកទុករង់ចាំលក់នៅពេលមានតម្លៃល្អ។