#ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ​ឯកទេសវីង និង ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ដាក់ដំណើរការ​“គណនី​សន្សំ​ខ្នាត​តូច” ដើម្បី​ជួយ​​ឲ្យ​​ប្រជាជន​កម្ពុជា​គ្រប់​រូប​អាច​បើក​គណនី​ធនាគារ​បាន

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ឥឡូវនេះ លោក​អ្នក​អាច​បើក​គណនី​សន្សំ​ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ជាមួយ​ទឹក​ប្រាក់​ត្រឹមតែ ៥​ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ ព្រមទាំង​ទទួល​បាន​អត្រា​ការប្រាក់​ខ្ពស់​តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ស្មាតហ្វូន​ វីង ដែល​ចំណាយ​ពេល​ត្រឹមតែ​ប៉ុន្មាន​នាទី​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​គ្រប់​ពេល​វេលា គ្រប់​ទីកន្លែង ជាមួយ​កម្មវិធី​ស្មាតហ្វូន វីង និង​ភ្នាក់ងារ​វីង​ទូទាំង​ប្រទេស។