#ករណីជាសះស្បើយ

Articles by Tag ករណីជាសះស្បើយ

កម្ពុជាមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ជិត១ពាន់នាក់ ខណៈអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៤៦នាក់

ដោយ​ ហំ ផានិត
នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ៤៤៦នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានដល់ទៅជិត៩៨០ពាន់នាក់ និងមានករណីស្លាប់០៦នាក់ ។