#បុរី មេគង្គ លែន

Articles by Tag បុរី មេគង្គ លែន

ឱកាសអាហារូបករណ៍រហូតដល់ ៥ឆ្នាំ ពីបុរី មេគង្គ លែន !

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ បុរី មេគង្គ លែន បានរៀបចំក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្ស ដែលប្រលងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន ៦កន្លែង គឺ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន ជំនាញ សំណង់ស៊ីវិល ចំនួន៣កន្លែង និង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ជំនាញ ស្ថាបត្យកម្ម ចំនួន ៣កន្លែង ដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍ ៥០% ៧៥% និង ១០០% រហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។