#សហគ្រាស​តូច​និង​មធ្យម

Articles by Tag សហគ្រាស​តូច​និង​មធ្យម

ឧស្សាហកម្មផលិតកែច្នៃនៅកម្ពុជា កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ដោយសាមេរោគកូវីដ១៩

ដោយ​ ហំ ផានិត
ឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុក កំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីមេរោគកូវីដ១៩ ដែលកំពុងសាយភាយទូទាំងសកលលោក ដែលធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់ការនាំចេញក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ទៅនឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកខ្លួនឯង កំពុងមានការថយចុះ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយក្នុងនោះដំណើរការផលិត និងកែច្នៃក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ។