#វង្សី វិស្សុត

Articles by Tag វង្សី វិស្សុត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ចង់ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ក្លាយជាស្ថាប័នមួយខ្លាំង ដែលមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយទាំងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានជំរុញឱ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ។ ការជំរុញបែបនេះ ដោយសារតែ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ ចង់ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ក្លាយជាស្ថាប័នមួយខ្លាំង ដែលមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយទាំងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។