កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

គោឧសភរាជព្យាករថា «នឹងមានការប្រមូលផលស្រូវ ពោត និងសណ្តែកបានខ្ពស់ឆ្នាំនេះ»

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
គោឧសភរាជបានទស្សន៍ទាយនាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅថ្ងៃពុធនេះថា ការប្រមូលផលស្រូវ ពោត និងសណ្តែក និងទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ឆ្នាំនេះ ដែលនេះជាការទស្សន៏ទាយវិជ្ជមានសម្រាប់អង្ករកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ពន្ធគយនាពេលថ្មីៗនេះ។