អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

រកឯណាបាន! ទិញ​ភ្លាម ចំណេញ​ភ្លាម រហូត​ដល់ 4​ម៉ឺន​ដុល្លារ ពីគម្រោង​ស្ថិត​លើ​ដង​វិថី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ1 របស់​បុរី ប៉េង ហួត

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
រកឯណាបាន! ទិញភ្លាម ចំណេញភ្លាម រហូតដល់ 4 ម៉ឺនដុល្លារ លើគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបែបអាជីវកម្ម ដឹស្តាផ្លាទីនីម ខេភីថល វ័ន ដ៏លេចធ្លោរបស់ បុរី ប៉េង ហួត ដែលលក់អស់ជាង 40% នៃគម្រោងទាំងមូល។ ក្រៅពីការចំណេញ ៤ ម៉ឺនដុល្លារខាងលើ លោកអ្នកនឹងទទួលបានគោលការណ៍បង់ប្រាក់កាន់តែមានភាពងាយស្រួល ដែលមានអត្រាការប្រាក់ចាប់ពី 4.99% ឡើងទៅជាមួយជម្រើសធនាគារដៃគូសហការថែមទៀតផង។