#ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី

កម្ពុជា-ចិនប្តេជ្ញាជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យលើស១២ពាន់លានដុល្លានៅឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-ចិន កាន់តែមានភាពស្អិតល្មួត ពិសេសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នៅឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ចិន សម្រេចបានជាង១១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០២១។