#ការលើកលែងពន្ធ

Articles by Tag ការលើកលែងពន្ធ

រដ្ឋសម្រេចលើកលែងពន្ធរយៈពេល៣ខែទៀត សម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរណ៍នៅសៀមរាប

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចបន្ដលើកលែងពន្ធមួយចំនួន ដល់សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ និងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍រយៈពេល៣ខែបន្តទៀត គឺចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៣។ ប៉ុន្ដែ ការលើកលែងពន្ធនេះ គឺសម្រាប់តែអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។