#ការនាំចេញ

Articles by Tag ការនាំចេញ

សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជា៖ ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទី អាចថយចុះពី ៤០-៥០% ព្រោះបញ្ហាអាកាសធាតុ និងការបញ្ជាទិញតិចពីវៀតណាម

ដោយ​ ខន ណារី
បញ្ហាវិបតិ្តកូវីដ១៩, អាកាសធាតុប្រែប្រួល, តម្លៃជី ថ្នាំកសិកម្មខ្ពស់,ការខ្វះរោងចក្រកែច្នៃ និងតម្លៃកសិផលទាប បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងទៅហើយសម្រាប់កសិករខ្មែរ នាពេលបច្ចុប្បន្ន រួមទាំង អ្នកដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទី ផងដែរ។ បន្ថែមលើបញ្ហាទាំងនេះ បញ្ហាទីផ្សារ គឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដាំដំណាំស្វាយចន្ទី ដែលវាអាចបង្កជាក្ដីព្រួយបារម្ភ ដល់ដំណើរការនៃការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទី នៅឆ្នាំ២០២២នេះ តែម្ដង។