#កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

Articles by Tag កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ប្រាក់ចំណូលរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកើន តែប្រាក់ចំណេញធ្លាក់ចុះ៣៣% នៅត្រីមាសទី២ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបជាង២២លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រីមាសទី២ឆ្នាំ កើនឡើងជិត១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ទោះបីប្រាក់ចំណូលមានការកើនឡើង តែចំណេញសុទ្ធរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០២៣នេះរហូតដល់ប្រមាណ៣៣% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២កាលពីឆ្នាំមុន។