#កម្ពុជា-អាមេរិក

Articles by Tag កម្ពុជា-អាមេរិក

កម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅអាមេរិកមានទំហំជាង៦ពាន់លានដុល្លារ ខណៈនាំចេញទៅចិនមានតែជិត១ពាន់លានដុល្លារ នៅ៨ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ស្ថានភាពនៃការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិហាក់បង្ហាញសញ្ញាណវិជ្ជមានឡើងវិញនៅ៨ខែឆ្នាំ២០២៣នេះ ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញជាង១៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង០,៤% បើធៀននឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈរនៅក្នុងកំពូលតារាង ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទំនិញ។