#ផ្សារមូលបត្រ​

Articles by Tag ផ្សារមូលបត្រ​

ផ្សារមូលបត្រកៀរគរទុនវិនិយោគបានប្រមាណ៣៥០លានដុល្លារ ក្រោយមានក្រុមហ៊ុន២១ចុះបញ្ជី

ដោយ​ ខន ណារី
បើទោះបីវិបត្តិសកលបានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដល់វិស័យមូលបត្រសកលរួមទាំងកម្ពុជាក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យមូលបត្រកម្ពុជា នៅតែបន្តដំណើរការយ៉ាងស្វាហាប់ជាមួយកំណើនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ចីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។