#អភិវឌ្ឍន៍

Articles by Tag អភិវឌ្ឍន៍

សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន៖ បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអគារកម្ពស់ចាប់ពី៥ជាន់ ដល់លើស៥០ជាន់ ជាង១ពាន់អគារ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអគារកម្ពស់ចាប់ពី៥ជាន់ដល់ជាង៥០ជាន់ជាង១ពាន់អគារ ដែលភាគច្រើនអគារទាំងនោះ មាននៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ទន្ទឹមនឹងលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់លើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសំណង់អគារ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រតិកម្មចំពោះការលើកឡើងរបស់បុគ្គលមួយចំនួន ដែលថា កម្ពុជាធ្វើការអភិវឌ្ឍយូរទៅកាន់តែក្រទៅៗ។ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះសម្តេចបានគូសបញ្ជាក់ថា នៅលើលោកនេះគ្មានប្រទេសណាមួយ ដែលគ្មានអ្នកក្រ និងអ្នកមាននោះទេ។