#អត្ថបទក្រុមហ៊ុន

Articles by Tag អត្ថបទក្រុមហ៊ុន

ធនាគារអេស៊ីលីដា និង Western Union ប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការសេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេស តាមរយៈ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដែលជា ប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត បានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ អំពីកិច្ចសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន វ៉េសស្ទឺន យូញៀន (WU) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេសលំដាប់ពិភពលោក ដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេស តាមរយៈអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ទៅកាន់បណ្តាញប្រតិបត្តិការជាង២០០ប្រទេសនៅទូទាំងសកលលោក។