ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃភាគហ៊ុនអេស៊ីលីដា បន្តធ្លាក់ចុះ១០% ពីរថ្ងៃជាប់គ្នា តែអ្នកជំនាញថា វាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែង

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដា បានបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅរយៈពេល២ថ្ងៃជាប់គ្នានេះ ដល់ថ្លៃដែនកំណត់ទាបបំផុតប្រចាំថ្ងៃ ដោយកាលពីថ្ងៃទី១៦មិថុនា តម្លៃហ៊ុនធនាគារនេះ បានធ្លាក់ចុះក្រោមតម្លៃ IPOទៅទៀត ដោយមានតម្លៃមកត្រឹមតែ ១៤.៦០០រៀលក្នុងមួយភាគហ៊ុន ហើយនៅថ្ងៃទី១៧ មិថុនាម្សិលមិញ បានបន្តធ្លាក់ចុះ ១០%ទៀត គឺមកនៅត្រឹម ១៣.១៤០រៀល ក្នុងមួយភាគហ៊ុន។