ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ចង់ទិញទំនិញមែនទេ? អេស៊ីលីដាអ៊ីសបចង់ទិញអ្វីក៏បាន!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ឥរិយាបថទិញទំនិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា កំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាលំដាប់ស្របទៅតាមការលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យា។ ជាក់ស្ដែង ពីមុនការទិញទំនិញ គឺត្រូវតែទៅដល់ហាងទំនិញផ្ទាល់ទើបអាចទិញបាន ប៉ុន្ដែឥឡូវនេះ យើងអាចទិញទំនិញតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចជាការទិញទំនិញតាមអេស៊ីលីដាអ៊ីបជាដើម យើងអាចទិញអ្វីក៏បាន ទិញពេលណា និងនៅកន្លែងណាក៏បាន មិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរ ដើម្បីទៅហាងទំនិញដោយផ្ទាល់ទៀតនោះទេ។