ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារជាតិបន្ដដាក់ឲ្យមានការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាន់តែច្រើន តើវានឹងជួយអ្វីខ្លះសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
នាពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាននិងកំពុងបន្ដបញ្ចេញប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ដាក់ឲ្យការដេញថ្លៃជាបន្ដបន្ទាប់ ដោយនៅក្នុងខែកញ្ញានេះ ធនាគារជាតិត្រៀមបញ្ចេញប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ១០០លានដុល្លារ សម្រាប់ដាក់ឲ្យមានការដេញថ្លៃ។ ជាក់ស្ដែង នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ប្រាក់ដុល្លារចំនួន៤០លានបន្ថែមទៀត នឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃ។ តើហេតុអ្វីក៏ធនាគារជាតិ ដាក់ឲ្យមានការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងដូច្នេះ?