ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកទទួលស្គាល់ថា ការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់អតិផរណាអាចបណ្តាលឱ្យអាមេរិកប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក ជេរ៉ូម ផៅវែល (Jerome Powell) បានផ្ដល់ជាទស្សនៈយ៉ាងខ្លី និងច្បាស់ៗកាលពីថ្ងៃទី ២១ខែកញ្ញា អំពីអ្វីដែលធនាគារកណ្ដាលនេះនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីទប់ទល់អតិផរណាកើនខ្ពស់តាមរយៈការបង្កើនអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ធនាគារកណ្ដាល។ ប៉ុន្ដែ វិធានការនេះ វាគឺដូចជាកាំបិតមុខពីរយ៉ាងដូច្នេះដែរ សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក។