ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារប្រ៊ីដ ផ្តល់ឱកាសហ្វឹកហាត់ការងារដល់សិស្សនិស្សិត

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារប្រ៊ីដ ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេក្នុងស្រុកបានផ្តល់ជូននូវ សេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ប្រភេទបានចុះកិច្ចអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងអាស៊ីបូពា៍ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវឱកាសហ្វឹកហាត់ការងារ ដល់សិស្សនិស្សិត ក៏ដូចជាចែករំលែកចំណេះដឹងជាក់ស្តែងទៅដល់ពួកគេផងដែរ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ នឹងជួយឱ្យសិស្សទំាងអស់កាន់តែមានឱកាសក្នុងការពង្រឹងចំណេះនឹងជំនាញ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងទំាងពីរភាគី នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល ធនាគារ ប្រ៊ីដ ម.ក នៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។