ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

អ្នកជំនាញថា កម្ពុជានឹងទទួលបានចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ២ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះ ទោះការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវថយចុះក្ដី

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បើទោះបីជា និន្នាការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិហាក់មានការក្បិតត្បៀតជាងមុនក្ដី ប៉ុន្ដែ អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ បានបង្ហាញពីក្ដីរំពឹងចំពោះការរកចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ២០២៣ថា នឹងអាចសម្រេចបានប្រមាណ ២ពាន់លានដុល្លារ ឬស្មើនឹងប្រមាណ ៤០% នៃចំណូលដែលធ្លាប់ទទួលបានកាលពីឆ្នាំ២០១៩ មុនកូវីដ១៩ចូលរលុកលុយ។