ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

អាកាសយានដ្ឋានទាំង៣របស់កម្ពុជា ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេច ដើម្បីទទួលទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជា បានអះអាងថា អាកាសយានដ្ឋានទាំង៣កន្លែងរបស់កម្ពុជា បានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចបាច់អស់ហើយ ក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសនឹងបើកទទួលឲ្យចូលកម្សាន្ដនៅកម្ពុជាឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ទន្ទឹមនឹងអះអាងពីការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក៏បានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពន្លឿនការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបើកតំបន់ទេសចរណ៍ឡើងវិញ។​