ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

ជប៉ុនគ្រោងដាក់ចេញលិខិតឆ្លងដែនបញ្ជាក់ពីការបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅខែកក្កដា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជប៉ុន លើកឡើងថា ប្រទេសជប៉ុនមានផែនការ ចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញលិខិតឆ្លងដែន ដែលបានបញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះ ខណៈដែលប្រទេសជាច្រើន រួមទាំង សហអឺរ៉ុប ក៏ត្រៀមបើកទ្វារទទួលអ្នកដំណើរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏នឹងស្នើទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀត ឲ្យមានការលើកលែងចំពោះអ្នកដំណើរ ដែលមានលិខិតឆ្លងដែនបញ្ជាក់ពីការបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬ ក៏កាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើចត្តាឡីស័កឲ្យនៅខ្លីជាងមុន។