#ធនាគារ

Articles by Tag ធនាគារ

រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ នឹងឈប់ឱ្យមានការដកជាលុយដុល្លារនៅតាមធនាគារ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារនានា ចាប់ពីថ្ងៃទីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នឹងហាមឃាត់ការដកសាច់ប្រាក់ និងធ្វើប្រតិបត្តិការជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតាម១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៃទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណរឹងរបស់ខ្លួនក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការគេចវេសពីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់។