#ធនាគារពិភពលោក

Articles by Tag ធនាគារពិភពលោក

ធនាគារពិភពលោកជំរុញឱ្យកម្ពុជាកសាងទ្រនាប់សារពើពន្ធឡើងវិញ និងកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ច ដើម្បីអាចឈានទៅសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ធនាគារពិភពលោកកត់សម្គាល់ឃើញថា ទោះបីជាតម្រូវការក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះ តែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហាក់មានការកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោយមានការជំរុញពីការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសេវាកម្ម និងការនាំចេញទំនិញ។ កត្តានេះបានជំរុញឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្កើនការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពី៥,៦%ទៅ៥,៨%នៅឆ្នាំនេះ ហើយអាចបន្តប្រសើរបន្ថែមទៀតដល់កម្រិត៦,១%នៅឆ្នាំ២០២៥។