#ទីផ្សារចិន

Articles by Tag ទីផ្សារចិន

ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាដំបូងគេមួយនាំចេញទំនិញស្បែកជើងជាង៥ពាន់គូទៅកាន់ទីផ្សារចិន ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
នៅទីបំផុតកម្ពុជាមានការនាំចេញទំនិញក្រោមកិច្ចព្រៀមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុយជ្រោយថ្នាក់តំបន់(RCEP)ជាលើកដំបូងហើយ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបានចូលជាធរមានជិតពីរខែកន្លងមកនេះ។ ការនាំចេញទំនិញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយដែលនាំចេញស្បែកជើងបុរសនារីទៅកាន់ប្រទេសចិន ហើយក្រុមហ៊ុននេះ ទើបតែបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ(CO) ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗ។