#ទីផ្សារចិន

Articles by Tag ទីផ្សារចិន

វិនិយោគិនធំៗកាត់បន្ថយការវិនិយោគលើធនាគារថ្នាក់តំបន់ក្នុងទីផ្សារចិន ខណៈឥណទានមិនដំណើរការកើនឡើង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗចំពោះធនាគារក្នុងតំបន់របស់ចិនបានធ្លាក់ចុះ ខណៈដែលឥណទានខូច ឬឥណទានមិនដំណើរការ កំពុងតែកើនឡើង នៅតាមធនាគារក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសចិន ចំពេលវិបត្តិអចលនទ្រព្យ និងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច បានប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារ។ ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងបុគ្គលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ ជាច្រើនកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេទៅឱ្យធនាគារ។ នេះបើតាមការការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននីកេអេស៊ា។