#គ្រោះរាំងស្ងួត

Articles by Tag គ្រោះរាំងស្ងួត

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម៖ ស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតថ្មីៗនេះ នឹងមិនជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទេ!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កាលពីខែសីហា របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្ម ឲ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់ មានផ្ទៃដីដំណាំស្រូវក្នុងចំនួន ១០ខេត្ត ដែលមានផ្ទៃដីជាង១៣ម៉ឺនហិកតា រងផលប៉ះពាល់ព្រោះតែគ្រោះរាំងស្ងួត។ ប៉ុន្ដែ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជា ឯកឧត្តម វេង សាខុន បានអះអាងនៅថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញានេះថា បញ្ហានេះ នឹងមិនជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះទេ ដ្បិតថា គិតមកដល់សប្ដាហ៍ទី២ នៃខែកញ្ញានេះ ដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ខូចខាតទាំងនោះ ក៏ត្រូវបានស្ដារមកវិញបានខ្លះហើយ ខណៈដែលការខូចខាតនៅមានកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។