#ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag ហិរញ្ញវត្ថុ

មេពន្ធដារថា ការប្រមូលចំណូលឆ្នាំនេះអាចគ្រប់តាមផែនការ ខណៈ៨ខែមកនេះ ប្រមូលបានជាង២,៥ពាន់លានដុល្លារ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
នៅរយៈពេល៨ខែឆ្នាំ២០២៣នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រេចបានការប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិប្រមាណជាង ២ពាន់៥រយលានដុល្លារ ដែលស្មើនឹងជាង ៧១% នៃផែនការច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣។