#ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា

Articles by Tag ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា

ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាសម្រេចបាន ៣៥ម៉ឺនតោន នៅ៧ខែ ឆ្នាំ២០២២ ខណៈប្រទេសចិននៅតែជាទីផ្សារធំបំផុត

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
របាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្មបង្ហាញថា នៅរយៈពេល៧ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានប្រមាណជាង ៣៥ម៉ឺនតោន មានការកើនឡើងជាង១៣% ទៅកាន់ទីផ្សារទិសដៅចំនួន ៥៣ ប្រទេស។ ក្នុងនោះ ប្រទេសចិននៅតែឈរលំដាប់លេខ១ដដែល ដែលបានបញ្ជាទិញអង្ករច្រើនជាងគេពីកម្ពុជា ក្នុងបរិមាណចំនួន ១៧ ម៉ឺនតោន ដែលមានការកើនឡើងជាង១០%។