#នាំចេញអង្ករ

Articles by Tag នាំចេញអង្ករ

កម្ពុជានាំចេញអង្ករកើនឡើងជិត ៤៣% នៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ តើមកពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ បានហក់ឡើងជិត៤៣% នៅត្រីមាសទី៣ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បើធៀបនឹងឆមាសទី៣កាលពីឆ្នាំ២០២០។ ការហក់ឡើងនេះ ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាអះអាងថាបន្ទាប់ពីមានការបង្កើនការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិន គួបផ្សំតម្រូវការអង្ករកម្ពុជាហាក់មានការកើនឡើងនៅមួយរយៈចុងក្រោយ បើទោះបីតម្លៃដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃ និងកង្វះកុងតឺន័រនៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដោយ។ ទោះយ៉ាងណា ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករ មិនរំពឹងថា ការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ២០២១ អាចមានបរិមាណលើសឆ្នាំ២០២០ នោះទេ។