#នាំចេញស្វាយ

Articles by Tag នាំចេញស្វាយ

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម អំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ចម្ការស្វាយមកចុះបញ្ជី មុននឹង​អាចនាំចេញបាន

ដោយ​ ហំ ផានិត
កម្ពុជាទើបតែសម្រេចបានការនាំចេញផ្លែស្វាយទៅកាន់ទីផ្សារចិនជាផ្លូវការថ្មីៗនេះ ប៉ុន្ដែ ម្ចាស់ចម្ការស្វាយមួយចំនួននៅតែបន្ដរអ៊ូរទាំថា ផ្លែស្វាយរបស់គាត់នៅតែមិនមានទីផ្សារបើទោះបីជាចិនបើកចំហរទ្វារទទួលស្វាយពីកម្ពុជាក្ដី។ ជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះ ឯកឧត្តម វេងសាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម បានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ចម្ការស្វាយដែលចង់ផ្គត់ផ្គង់ស្វាយស្រស់សម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសពិសេសទៅប្រទេសចិន សូមទៅចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយដ្ឋានកសិកម្ម ហើយការចុះបញ្ជីនេះ គឺមិនមានគិតថ្លៃសេវាអ្វីទាំងអស់។